Kvalitetsarbete

Kvalitet, ansvar och uppförandekod

Vi lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra våra produkter så att du som kund alltid ska vara nöjd.
Vi är certifierade enligt IP Livsmedel, en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel. Certifieringen omfattar livsmedelssäkerhet såsom t ex spårbarhet, märkning av produkterna, hygien, leverantörskontroll m.m. Innan vi tar in en ny produkt i vårt sortiment har vi en hel del krav som producenten och produkten måste uppfylla.
I vår uppförandekod beskriver vi vilka krav vi ställer inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Den baseras på FN´s initiativ Global Compact och ILO´s konventioner om rättigheter i arbetslivet. Det handlar bl a om anställningsvillkor, säker arbetsmiljö, barnarbete, diskriminering, korruption och miljöansvar. Sådant som vi i Sverige ofta tar för givet, men som inte alltid är lika självklart i många andra länder.
För produkten så kontrollerar vi att tillverkaren följer de lagar och regler som gäller inom EU, t ex när det gäller ingredienser, bekämpningsmedel vid odling, förpackningar m.m. Sådant som inte syns på produkten, men som du som konsument alltid ska känna dig trygg med. Vi ställer också krav när det till exempel kommer till smak, lukt och funktion. Så att du alltid får en produkt som du kan vara nöjd med.

Ekologiskt

Vi är certifierade för att få importera och sälja ekologiska varor.